KOMPLEX PROGRAM NA SCITLIVENIE PEDAGÓGOV

 

 

 

,, PODRŽ MI RUKU! “ Zážitkový týždeň na Materskej škole-Óvoda P. Blahu


Projekt, ktorý realizujú spoločne KEP Erasmus + a Pedagogický inštitút Comenius, je
zameraný na podporu sociálnej citlivosti na zdravotné postihnutie v materských školách a
školách, pre ktoré ponúka množstvo vedomostí a nástrojov.

 


Naša materská škola predstavovala inštitúciu novozámockého regiónu. Ako účastníci
projektu sme sa naučili rôzne metódy, pomocou ktorých sme mohli ustanoviť toleranciu a
pomoc u našich malých predškolákov. Hlavnou myšlienkou programu je, že senzibilizácia
založená na osobných skúsenostiach by sa mala začať v čo najskoršom veku.

 


Naši predškoláci sa dokázali rôznymi hravými praktikami ponoriť do sveta zrakovo
postihnutých, sluchovo postihnutých, telesne postihnutých osôb a ľudí s autizmom.
Devízou zážitkového týždňa je:„Nechaj, aby ťa svet zmenil, aby si mohol zmeniť svet aj
ty!„

Orsolya Adamková,Bc.