Obezita

Obezita

Ako predchádzdať obezite u detí v MŠ

 

Čo je to obezita

 

U nás má zhruba 13% detí nadváhu. Slovensko sa ocitlo na štvrtom mieste v celosvetovom meradle. Obezita je definovaná ako nadbytok tukového tkaniva. Dieťa so zvýšenou hmotnosťou nemusí byť obézne, pretože na jeho hmotnosti sa podieľa robustná kostra, a naopak, dieťa má síce nízku hmotnosť, ale je obézne , pretože jeho kosti a svalstvo sú slabé. Lekári merajú obezitu podľa vrstvy podkožného tuku. Detský organizmus je jedinečný svojím rastom a vývojom.

 

Príčiny obezity u detí predškolského veku

 

 • Najčastejšou príčinou obezity je u detí nevhodný životný štýl . Patrí sem najmä:

nevhodný denný režim (nepravidelné stravovanie, vynechanie jedál, nevyvážené striedanie aktivít)

 • nedostatok pohybu
 • sedavé aktivity (televízia, počítač)
 • nevhodná skladba stravy (sladené nápoje, tuky, biela múka)
 • dedičnosť
 • vek ( pravdeepodobnosť výskytu nadváhy a obezity s vekom rastie)

 

Prevencia obezity u detí

 

Cieľom prevencie je dosiahnutie rovnováhy medzi príjmom energie apotravou a jej spotrebou vrámci metabolizmu, telesnej aktivity a u detí aj rastu. Prevencia je účinnejšia ako liečba. Najdôležitejšia úloha je pravidelný pohyb a zdravé stravovanie. Na vytvorenie návykov životného štýlu u detí má vplyv jeho okolie, rodina a materská škola. Rodičia sú vzorom pre svoje deti. Platí pravidlo: „rob, ako to robím ja“ nemiesto „rob ako hovorím“.

 

Pohyb ako prevencia

 

Pohyb je dieťaťu prirodzený, kto pravidelne športuje, je zdravší a cíti sa fit. Organizmus má väčšiu imunitu voči chorobám. Fyzická aktivita je indikovaná ako prevencia a liečba obezity.
Cvičením:

 • urýchli sa metabolizmus
 • detoxikácia je intenzívnejšia, a tuky sa rýchlešie spaľujú
 • zlepšuje sa trávenie
 • spánok je pokojnejší a hlbší
 • zlepší sa imunitný systém
 • zlepší sa prekrvenie mozgu
 • telo je pevnejšie
 • zvýši sa vitalita

 

Deťom treba vytvárať podmienky a svojim výchovným pôsobením ich viesť k tomu, aby sa pohyb stal súčasťou ich denného režimu teraz aj v budúcnosti.

 

Pri tvorbe pohybových aktivít v MŠ treba zohľadniť obmedzenie dlhodobých  jednotvárnych činností, uprednostiť striedanie pohybu a rôznych foriem činnosti, vhodne motivovať všetky pohybové aktivity, využívať možnosti prepojenie mysle a pohybu. Pohybové aktivity musia byť všestranné, treba sa vyhýbať jednostranným orientáciám na určitý pohybový výkon.

 

Odporúča sa:

 

- pohyb na čerstvom vzduchu
- pohybové a hudobno-pohybové hry
- pohybové a relaxačné cvičenia, zdravotné cviky, dychové cvičenia, prirodzené pohyby ako sú chôdza, beh, skok,
- bicyklovanie
- plávanie
- cvičenie s náradím a náčiním
- sezónne činnosti

 

Správna výživa

 

Výživa je jedným z hlavných činiteľov, ktoré rozhodujú o zdravotnom stave dieťaťa a určujú potenciál jeho ďalšieho fyzického a psychického rozvoja. Zásady výživy sú základným kameňom životosprávy. Deťom treba podávať pestrú a hlavne energeticky vyváženú stravu. Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu má záruku, že takáto strava mu bude podávaná. Školské stravovanie je v našich podmienkach na velmi dobre úrovni. Základné podmienky školského stravovania sú uvedené v školskom zákone.
Správna výživa ovplyvňuje nielen telesný rast a telesné zdravie, ale podporuje aj duševný vývoj dieťaťa. Základy sôsobu výživy zakladá rodina a materská škola sa významne podieľa na vytváraní stravovacích návykov.

 

Materské školy dodržiavajú ministerstvom školstva schválené Materiálno-spotrebné normy pre školské stravovanie.

 

V materskej škole dodržiavame tieto pravidlá:

 

 • vzhľadom na menšiu kapacitu žalúdka rozdeliť jedlá na 5-6 častí 3 hlavné jedlá (raňajky, obed, večera) a 2-3 vedľajšie jedlá (desiata, olovrant)
 • na prípravu pestrej stravy používať zdravotne neškodné, na vitamíny, minerálne látky a vlákninu bohaté potraviny.
 • Dodržiavať správny pitný režim. Dieťa by malo vypiť aspoň 1 liter tekutín denne. Vhodná je pitná voda, minerálna voda, stolová voda, nesladené čaje, alebo riedené ovocné šťavy.
 • Polievka je dôležitá a prispieva k dostatočnému príjmu tekutín. Pripraví žalúdok na príjem ďalšieho jedla. Podporuje vylučovanie tráviacich štiav, významný je obsah živín. Pokiaľ si menšie deti iba zvykajú, nevnucujeme im veľké množstvo polievky.
 • Najvhodnejšou úpravou pre deti je varenie a dusenie, pečenie a zapekanie. Najmenej vhodné je grilovanie a vyprážanie, pretože do jedla sa dostáva veľa prepaľovaných tukov a ďalších nezdravých látok.