Pokyny pre stravníkov

Pokyny pre stravníkov


Informácie:

 

Aktuálne informácie pre rok 2021

 

 

 

>> Zápisný lístok na stiahnutie <<

 

 

Príspevky a podmienky na stravovanie page 001

Informácie nájdete na stránke : www.e-skoly.sk a www.pavlablahu.sk

 

Telefón: 035/6415 150

Telefón ŠJ: 035/6415 149