Správna výživa dieťaťa

Správna výživa dieťaťa

Správna výživa dieťaťa

 

Detské obdobie sa začína samostatnou výživou, kedy sa zažívací systém postupne pretvára a je schopný tráviť vždy širší výber potravín. V tomto období dochádza k rýchlemu rastu a tvorbe osobnosti, rozvoju telesných a duševných vlastností.
Rast a hmotnosť u dievčat je v tomto veku u dievčat väčšie ako u chlapcov. S ohľadom na tieto skutočnosti je potrebné, aby organizmus dostával látky umožňujúce normálny rast a vývoj, teda normálny a nie urýchlený. Aby tento rast a vývoj bol normálny, organizmus by nemal byť preťažovaný. Je to štádium výchovy a vzdelávania, učenia sa.

 

Pre toto štádium je špecifická detská výživa, ale aj typicky detské choroby. Pre to obdobie je príznačná tiež precitlivelosť, intolerantnosť, alergia voči niektorým potravinám, pretože sa organizmus bráni proti nepožadovanej výžive, ale o ktorú môže mať dieťa záujem.

 

Najčastejšia alergia detí je na mlieko, vajcia, obilninový lepok a iné. Príčinou týchto alergií býva prirodzená reakcia organizmu na nevhodnú stravu podávanú dieťaťu. Princíp je v tom, že prirodzená a dieťaťu adekvátna výživa alergiu nevyvoláva.

 

Dôležité je, aby v detskom období deti dostávali plnohodnotnú výživu s požadovaným množstvom esenciálnych aminokyselín, vitamínov, minerálnych látok a látok zabezpečujúcich dostatočný prísun proteínových, sacharidových a primerané množstvo lipidových energetických jednotiek.

 

Veľmi dôležitý je prísun potravín bohatých na vitamín A (betakarotén), vitamíny B-komplexu, ktoré sú dôležité pre tvorbu krvi, zlepšujú pamäť, aktivizujú činnosť mozgu. Sú potrebné pre zdravý nervový systém.

 

Vitamín C zmierňuje účinok mnohých látok vyvolávajúcich alergiu a zvyšuje odolnosť organizmu. Vhodné je vitamín C konzumovať v potrave viackrát denne až 5-krát vo forme ovocia a zeleniny.

 

Vzhľadom k nebývalému množstvu nepravdivých a zavádzajúcich informácií konzumuje dnes veľa ľudí škodlivé potraviny.

 

Strava pre dieťa nemá byť stereotypná, ale taká, ktorá mozgovú činnosť podporuje, organizmus osviežuje a uhasí smäd. 

Dôležité je, aby deti mali možnosť pohybu a okysličovania organizmu dýchaním, pretože len aerobný spôsob spaľovania glukózy a okysličovanie mozgu umožní zintenzívniť duševnú a telesnú činnosť, a tak zabezpečiť normálny vývoj detí.