Voľné pracovné miesta

Materská škola – Óvoda, P. Blahu 23,  Nové Zámky prijme do pracovného pomeru ( na dobu určitú), pedagóga v materskej škole na 100 % pracovný úväzok, do špeciálnej triedy.

 

a) Názov a adresa zamestnávateľa:

Materská škola- Óvoda

P. Blahu 23, 

940 54 Nové Zámky

 

b) Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov:

    Učiteľka materskej školy v špeciálnej triede

 

c) Kvalifikačné predpoklady:

Vzdelanie v zmysle Vyhášky  č. 1/2020 Z. z. (Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov)

 

d) Zoznam požadovaných dokladov:  

     žiadosť o prijatie do zamestnania

     profesijný životopis

     fotokopie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

     čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 

     čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti

 

e) Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: 

ovládanie štátneho jazyka, znalosť maďarského jazyka, pre záujemcov, ktorí už boli zamestnaní - predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní

 

f) platové náležitosti

plat bude určený v závislosti od získaného stupňa vzdelania,  zaradenie do kariérového stupňa a započítanej praxe podľa platnej legislatívy

 

Žiadosť o prijatie spolu s požadovanými dokladmi doručiť na adresu do 30.6.2022

Materská škola - Óvoda

P. Blahu 23

940 54 Nové Zámky

Ukončenie výberového konania je 30.6.2022. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor 2.7.2022.

Tel. č.: 0905 720 250, 035/6415 150

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.