Zápis do materskej školy

Zápis do materskej školy

Vážení rodičia, milí priatelia !

 

Zápis do Materskej školy - Óvoda na ul. P. Blahu v Nových Zámkoch na školský rok 2022/2023 sa uskutoční  2. a 3. mája 2022.

Zápis máte možnosť vybaviť aj na diaľku, vyplnením elektronického formulára žiadosti, alebo si stiahnite tlačivo, vyplnte a odošlite na našu emailovú adresu.

Kritériá pre prednostné prijatie dieťaťa do mš:
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • deti s dodatočným odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky ( deti vo veku 5 rokov)
  • deti, ktorých súrodenec navštevuje (navštevoval) mš

 

Každého srdečne očakávame !

zapis banner