Zápis do materskej školy

Zápis do materskej školy

Vážení rodičia, milí priatelia !

 

Zápis do Materskej školy - Óvoda na ul. P. Blahu v Nových Zámkoch na školský rok 2021/2022 sa uskutoční 10. a 11. mája 2021.

Zápis máte možnosť vybaviť aj na diaľku, vyplnením elektronického formulára žiadosti, alebo si stiahnite tlačivo, vyplnte a odošlite na našu emailovú adresu.

 

  

ELEKTRONICKÁ ŽIADOSŤ O PRIJATIE ( kliknite tu )

 

ELEKTRONICKÁ ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA SO ŠVVP*( kliknite tu )

so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami

 

Kritériá pre prednostné prijatie dieťaťa do mš:
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • deti s dodatočným odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky ( deti vo veku 5 rokov)
  • deti, ktorých súrodenec navštevuje (navštevoval) mš

 

Každého srdečne očakávame !

Žiadosť o zápisŽiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Žiadosť o zápisŽiadosť o prijatie dieťaťa so ŠVVP na predprimárne vzdelávanie
 
 
 
 
 
 
 
 
zapis banner