Aktuálne

Deň matiek- Anyák napja

„DEŇ MATIEK“ je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť. V dňoch od 13. - 21. mája  v našej materskej škole  oslávime tento krásny sviatok. Deti sa už nevedia dočkať, kedy svoju nespútanú radosť môžu prejaviť svojim mamičkám. Každé dieťa chce piesňou, tancom a básňou vyjadriť, že mama je pre neho jedinečná a nenahraditeľná. Odmenou im bude potlesk prítomných mamičiek. V závere im venujú vlastnoručne vyrobené darčeky.

 

Predplavecký výcvik- Úszótanfolyam

V týždni od 20.5. do 24. 5.  bude prebiehať  predplavecký výcvik pre našich predškolákov. Jeho  cieľom je vytvoriť u detí kladný vzťah   k vode, podporovať radosť z hier vo vode, naučiť deti dýchať do vody, ponárať sa a získať základné plavecké pohyby s nadľahčovacími pomôckami aj bez pomôcok. Niektoré deti dokážu po absolvovaní kurzu samostatne plávať. Deti  na záver  obdržia ,,mokré vysvedčenia". Kurz nemá za cieľ naučiť deti samostatne plávať. 

Cena : 5,50 €/ deň  (vstupné na plaváreň 2 € a 3,50 € odmena trénerovi)

Dajme veciam druhú šancu

Jednou z ciest, ktoré vedú k  predchádzaniu vzniku odpadov, je dávať veciam druhú šancu. To, čo jeden nepotrebuje sa môže zísť niekomu inému. Zapojme sa do  ekologicko-charitatívnej akcie Jarný zber textilu, obuvi, hračiek a swap (vzájomná výmena). Darujme použiteľné veci z domácnosti a pomôžme si navzájom.

Kde: Logistické centrum na Letomostí

Kedy: Zber 16.-17. 5. 2024 od 15:00 do 17:00

          swap 18. 5. 2024 od 10:00 do 14:00