Ochrana osobných údajov

ul. Paula Blahu č. 23, 940 54 Nové Zámky,

tel.: 035 6415 150, email: ms-ovoda@pavlablahu.sk

 

Eleonóra Szabó - riaditeľka

 

 

Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )
vykonáva v našej organizácii ZODPOVEDNÁ OSOBA: p. Bc. Katarína PAVLOVÁ,

emailový kontakt zo@eurotrading.sk na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej organizácii.