Dajme veciam druhú šancu

Jednou z ciest, ktoré vedú k  predchádzaniu vzniku odpadov, je dávať veciam druhú šancu. To, čo jeden nepotrebuje sa môže zísť niekomu inému. Zapojme sa do  ekologicko-charitatívnej akcie Jarný zber textilu, obuvi, hračiek a swap (vzájomná výmena). Darujme použiteľné veci z domácnosti a pomôžme si navzájom.

Kde: Logistické centrum na Letomostí

Kedy: Zber 16.-17. 5. 2024 od 15:00 do 17:00

          swap 18. 5. 2024 od 10:00 do 14:00 

Termín podujatia
16.05.2024 - 18.05.2024
Kategórie